ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TRANE PICO

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ TRANE

Aντλίες θερμότητας μικρού μεγέθους και υψηλής απόδοσης με σπειροειδείς συμπιεστές κινούμενους με ρυθμιστή στροφών για θέρμανση και ψύξη.

Χαρακτηριστικά
• Προσαρμοσμένο σύστημα ελέγχου μικροεπεξεργαστή με προστασία υπερθέρμανσης και ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (EEV).

• Διπλοί περιστροφικοί συμπιεστές DC με ρυθμιστή στροφών.

• Αξονικοί ανεμιστήρες DC κινούμενοι με ρυθμιστή στροφών.

• Στοιχείο συμπυκνωτή με υδρόφιλα αλουμινένια πτερύγια και χάλκινη σωλήνωση.

• Εναλλάκτης θερμότητας: Συγκολλημένη πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για AISI 316.

• Ψυκτικό κύκλωμα χάλκινης σωλήνωσης με έλεγχο συμπύκνωσης, EEV, βαλβίδα αναστροφής, διακόπτη υψηλής/χαμηλής πίεσης, διαχωριστή και δέκτη υγρού, βαλβίδες συντήρησης και ελέγχου, πίεση διπλής εισαγωγής,
μορφοτροπείς υψηλής και χαμηλής πίεσης.

• Εσωτερικό υδραυλικό σύστημα με αντλία υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες, δοχείο διαστολής, διακόπτη ροής, βαλβίδα αέρα, ανακουφιστική βαλβίδα πίεσης, μανόμετρο και βαλβίδα νερού για πλήρωση/εκκένωση του συστήματος.

• Ψύξη και θέρμανση κλάσης A. Διαθέσιμο για όλα τα περιφερειακά προγράμματα επιδότησης.

• Συμβατό με Ecodesign.

• Αρθρωτή ρύθμιση με ελεγκτή Hi-T (προαιρετικά).
 


ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 
 
 

Αυτονομία θέρμανσης και σε παλιές οικοδομές χωρίς υδραυλικές ή ηλεκτρολογικές επεμβάσεις, με ελάχιστο κόστος.

Μάθετε περισσότερα